PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÝCH KURTŮ

 1. Pronájem kurtů
  Pro veřejnost bude možno kurty využívat od 1.5. do 30.9., od 8:00 do 20:00.

  1. Návštěvníci tenisových kurtů platí za 1 hodinu pronájmu kurtu takto:

   všední dny (pondělí - pátek):
   08:00 - 20:00      100,- Kč

   sobota, neděle a svátky:
   08:00 - 20:00      100,- Kč

   Platba za pronájem bude provedena předem, na vyžádání bude předán příjmový doklad, vítaná je příprava přesné finanční částky za pronájem, která bude předána správci. Využití sprchy a šaten zdarma.
  2. Zájemce o celosezónní rezervaci kurtu opakovaně na určitou hodinu a den má možnost zajistit si tuto rezervaci platbou dopředu na celou sezónu v ceně 80,- Kč x počet hodin . Pokud dva termíny po sobě nebude v případě neúčasti zájemce o kurt korektně omluven u správce kurtů (nejpozději večer předchozí den), rezervace se ruší a předplacená částka se nevrací.
  3. Permanentní vstupenky platí pro veřejnost (20 hodin / 1600,- Kč a 10 hodin / 800,- Kč), a jsou platné pouze v roce zakoupení, platí se za každou započatou hodinu (od 1.5. do 30.9).
  4. Hráči tenisového klubu mají právo hrát zdarma i s nejbližšími rodinnými příslušníky a to (životní partner/ka a děti do 15 let), pokud člen, či členové hrají s nečlenem TC Vlčovice, ten platí poměrnou část za pronájem kurtu (dvojhra 50 % stanovené ceny = 50,- Kč/hod, čtyřhra 25 % stanovené ceny = 25,- Kč/hod).
 2. Povinná úprava tenisových kurtů
  Po hře je každý povinen kurt po sobě upravit - plochu nejprve srovnat deskou a následně přesíťovat na celé ploše kurtu. Do doby pronájmu kurtu je zahrnuta i doba nutného úklidu kurtu. Tuto úpravu plochy je nutno provést i po maximálně 2 hodinách souvislé hry. Členové klubu dohlížejí na dodržování nastavených pravidel. Při nedodržení těchto pravidel je správce oprávněn odmítnout následný pronájem tenisového kurtu danému uživateli.
 3. Užívání tenisových kurtů
  Tenisové kurty slouží pouze k tenisu. Nelze je používat k provozování jiných míčových her (volejbal, nohejbal). Na kurt je vstup povolen pouze ve vhodné tenisové obuvi - hladká podrážka bez výčnělků a dutin. Na kurtu je zakázáno kouření, vodění psů, vjíždění a odkládání kol. Při nedodržení těchto pravidel je správce oprávněn ihned ukončit daným uživatelům hru a vykázat je z kurtu. Na kole je zakázáno jezdit i po hřišti kopané!
 4. Správce tenisových kurtů
  Správcem tenisových kurtů je pan Pavel Kahánek, tel.: 607 735 985. Uživatelé kurtů si mohou prostřednictvím internetových stránek http://tenis.vlcovice.net popř. telefonicky u správce provézt rezervaci kurtu č. 2 a č. 3, popř. č. 1. Rezervaci je nutno zrušit nejpozději do 20. hodiny předcházejícího dne.

Historie dokumentů