ŘÁD TENISOVÉHO KLUBU VLČOVICE

 1. Tenisový klub Vlčovice je rekreačním oddílem a snaží se být oázou tenisového vyžití rekreačních hráčů a jejich rodin.
 2. Členství nového člena na základě jeho žádosti odsouhlasí výbor TC. Písemná žádost bude obsahovat: příjmení a jméno žadatele, adresu, telefon, mail. Vstupní poplatek nového člena činí 500,-Kč včetně hráčského poplatku na daný rok, ve kterém vstoupí do klubu. Každý člen tenisového klubu se může účastnit všech klubových soutěží. Pouze ten člen tenisového klubu, který uhradí klubový příspěvek do 30.4. a splní brigádnickou povinnost do 30.5., může využívat tenisové kurty bezplatně.
 3. Členové klubu jsou povinni uhradit do 30.4. členský příspěvek ve výši:
  • dospělí nad 18 let: 500 Kč (100 Kč členský + 400 Kč hráčský)
  • mládež od 15 do 18 let: 300 Kč (100 Kč členský + 200 Kč hráčský)
  • mládež do 15 let: 200 Kč (100 Kč členský + 100 Kč hráčský)

  Čestní a neaktivní členové klubu v daném roce, platí jen členský příspěvek 100 Kč, musí být schváleno výborem klubu. V případě hraní bude tento člen platit plnou cenu.

  Členský příspěvek je možné uhradit v hotovosti pouze na členské výroční schůzi. Jinak se platí přímo na účet TC Vlčovice: 237592411 / 0300. Do poznámky platebního příkazu uvést jméno a příjmení člena. Člen klubu si zajistí zapsání úhrady příspěvků a splnění brigádnických povinností v průkazu člena u správce klubu, popř. předsedy klubu, bez splněných povinností není možné využívat kurty bezplatně.

  Zájemce o celosezónní rezervaci kurtu opakovaně na určitou hodinu a den má možnost zajistit si tuto rezervaci platbou dopředu na celou sezónu v ceně 50,- Kč x počet hodin (platí pro všechny členy klubu, u dětí do 15 let se jedná o termín v pracovní dny mezi 16-20 hod). Pokud dva termíny po sobě nebude v případě neúčasti zájemce o kurt korektně omluven u správce kurtů (nejpozději večer předchozí den), rezervace se ruší a předplacená částka se nevrací. V případě nezaplacení členských příspěvků do 30.4. daného roku po upozornění výbor klubu ruší členství v klubu.
 4. Brigádnické hodiny:
  • dospělí: 8 hod. povinně odpracovat do 30.5. daného roku, v případě nepříznivého počasí bude výborem klubu termín pro splnění brigád posunut. Termíny brigád budou oficiálně oznámeny výborem klubu.
  • mládež 15-18 let: 8 hod.povinně odpracovat do 30.5. daného roku
  • mládež do 15 ti let: 4 hodin odpracují sami nebo za ně odpracují popř. odkoupí rodiče do 30.5.

  Při odkoupení u všech věkových kategorií platí 1 hodina = 150 Kč, není možné aby brigády odpracoval jiný člen klubu nebo kdokoliv jiný.

  Pokud dospělý člen oddílu splní v termínu brigádnickou povinnost, mohou za účasti s ním bezplatně využívat kurty i jeho životní partner/ka a děti do 15 let.
 5. Pro hráče tenisového klubu bude na základě jejich objednávky přednostně rezervován kurt č. 1 každý pátek od 15:00 do 20:00, dále každou středu kurt č.1, 2 od 15:00 do 20:00 a každou neděli kurt č. 1 a 2 od 8:00 do 12:00. Pokud nebude rezervace provedena v daný den ráno, mají možnost rezervace v tuto vyhrazenou dobu i nečlenové klubu. V ostatní termíny je možnost rezervace stejná jak pro člena tak i nečlena klubu, vždy na základě rezervace v objednávkovém systému na internetových stránkách klubu popř.telefonicky u správce. Pokud je rezervace prováděna v den plánované hry, je vždy nutné předem konzultovat a potvrdit telefonicky se správcem klubu.

  Pokud není hra v rezervovaný termín odehrána, nebo min. 5 hod. před termínem telefonicky u správce zrušena bude daný člen klubu či veřejnost hradit vzniklou ztrátu klubu ve výši 100,- Kč/hod. Rezervaci je možné provézt pouze na 1 nebo 2 hodiny, start vždy v celou hodinu. Všechny brigády organizuje a řídí správce kurtů. Vyhlášeny budou pouze 3 oficiální termíny brigád.

  Člen klubu má možnost 4hod.brigád nechat odpracovat jinému členovi či nečlenovi klubu. Tento pomocník člena klubu na sebe bere veškerou odpovědnost z pohledu bezpečnosti práce a poškození majetku klubu.

Historie dokumentů