Ceník služebAktuální ceník pro rok 2023

Pronájem kurtů

Pro veřejnost bude možno kurty využívat od 9.5. do 30.9. od 8:00 do 20:00
Návštěvníci tenisových kurtů platí za 1 hodinu pronájmu kurtu takto :

TypDobaCena
Pondělí - Pátek 8:00 - 20:00 100,-
Sobota, Neděle a státem uznané svátky 8:00 - 20:00 100,-
Celosezónní rezervace 1h 60,-
Permanentní vstupenky 30h 2000,-
  10h 700,-

Hráči tenisového klubu mají právo hrát zdarma i s nejbližšími rodinnými příslušníky a to (druh/družka a děti do 15 let), pokud člen, či členové hrají s nečlenem TC Vlčovice, ten platí poměrnou část za pronájem kurtu (dvojhra 50% stanovené ceny = 50,- Kč/hod, čtyřhra 25% stanovené ceny = 25,- Kč/hod).

Platba za pronájem bude provedena předem, na vyžádání bude předán příjmový doklad, vítaná je příprava přesné finanční částky za pronájem, která bude předána správci.

Členské příspěvky

Členové klubu jsou povinni uhradit do 30.4. klubový příspěvek ve výši:

TypRozdělení cenCena celkem
Dospělí nad 18 let 200,- členský + 800,- hráčský 1000,-
Mládež od 16 do 18 let 200,- členský + 500,- hráčský 700,-
Mládež do 15 let 200,- členský + 300,- hráčský 500,-
Nehrající a čestní členové 200,- členský 200,-

Členský příspěvek je možné uhradit v hotovosti pouze na členské schůzi. Jinak se platí přímo na účet TC Vlčovice 237592411 / 0300. Do poznámky pro příjemce příkazu uvést příjmení člena. V případě nezaplacení členských příspěvků do 30.4. daného roku (po upozornění) se ruší členství v klubu.

Brigády

TypTermínPočet hodin
Dospělí nad 18 let do 30.5. 8h
Mládež od 16 do 18 let do 30.5. 8h
Mládež do 15 let do 30.5. 4h
Odkoupení brigádnické povinnosti 150,-/h

Pokud dospělý člen oddílu splní v termínu brigádnickou povinnost, mohou bezplatně využívat kurty i jeho životní partner/ka a děti do 15 let.